ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • Q
 • จำนวน
 • 51
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : domperidone
  ชื่อทางการค้า : QUALIMED - MOTIL 10 MG. TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 10 mg
  ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 433/40
 • ชื่อสารสำคัญ : Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
  ชื่อทางการค้า : QUROMIN TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 100 MG+20 MG+100 MCG
  ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 202/42
 • ชื่อสารสำคัญ : ubidecarenone
  ชื่อทางการค้า : Q-SORB CO Q-10 50 MG
  รูปแบบ : capsule
  ความแรง : 50 mg
  ผู้รับอนุญาต : สกินอัส แอลโอซี จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 39/57
 • ชื่อสารสำคัญ : ketoconazole
  ชื่อทางการค้า : QUALIMED SHAMPOO
  รูปแบบ : shampoo
  ความแรง : 2 gm/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 213/41
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone acetonide
  ชื่อทางการค้า : Q - TA CREAM
  รูปแบบ : cream
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 950/43