ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • P
 • จำนวน
 • 1,851
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : sodium fluoride
  ชื่อทางการค้า : PREVIDENT
  รูปแบบ : dental paste
  ความแรง : 1.1 gm/100 gm
  ผู้รับอนุญาต : คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 53/48(N)
 • ชื่อยาสามัญ : minocycline
  ชื่อทางการค้า : PERIOCLINE PERIODONTAL OINTMENT
  รูปแบบ : dental ointment
  ความแรง : 2%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 17/59(NC)
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : PHARMALOG
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 30/33
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : PALOC
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 204/56
 • ชื่อยาสามัญ : borneol+camphor+clove oil+creosote+menthol
  ชื่อทางการค้า : PATAR 75 (FOR TOOTHACHE M.16)
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 106/56