ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • P
 • จำนวน
 • 1,682
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : minocycline
  ชื่อทางการค้า : PERIOCLINE PERIODONTAL OINTMENT
  รูปแบบ : dental ointment
  ความแรง : 2%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 17/59(NC)
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : PHARMALOG
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 30/33
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : PALOC
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 204/56
 • ชื่อสารสำคัญ : borneol+camphor+clove oil+creosote+menthol
  ชื่อทางการค้า : PATAR 75 (FOR TOOTHACHE M.16)
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 106/56
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : PANTACID TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 MG+100 MG+25 MG
  ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 228/41