ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • O
 • จำนวน
 • 492
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : OORA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 105/61
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORREPASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 66/61
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : ORAL LIQUID ALUMAGMA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (670 MG+370 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 332/30
 • ชื่อยาสามัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : OPRAZOLE
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 229/35
 • ชื่อยาสามัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : OMEC 20 MG. CAPSULES
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 150/39