ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • O
 • จำนวน
 • 492
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : olopatadine hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : OLOPATADINE HYDROCHLORIDE TABLETS 2.5 MG MEIJI
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 1/63(E)
 • ชื่อยาสามัญ : olopatadine hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : OLOPATADINE HYDROCHLORIDE TABLETS 5 MG MEIJI
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 2/63(E)