ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • O
  • จำนวน
  • 448
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : iopamidol
ชื่อทางการค้า : OYPALOMIN 370 INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 370 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 17/62(E)


ชื่อสารสำคัญ : ioversol
ชื่อทางการค้า : OPTIRAY 320 INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 320 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 7/62(E)


ชื่อสารสำคัญ : ioversol
ชื่อทางการค้า : OPTIRAY 350 INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 350 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 8/62(E)