ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • O
 • จำนวน
 • 492
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : OPRAMED
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 230/39
 • ชื่อยาสามัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : O-SID (CAPSULE)
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : สยามเภสัช จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 21/41
 • ชื่อยาสามัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : OMESEC
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 19/44
 • ชื่อยาสามัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : OMEC (N) 20 MG. CAPSULES
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 185/44
 • ชื่อยาสามัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : OMEMAN CAPSULE
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 789/44