ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • O
 • จำนวน
 • 418
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORINA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 461/32
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORAPASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 624/42
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 36/46
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 366/51
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : OORA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 105/61