ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • O
 • จำนวน
 • 435
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORINA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 461/32
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 36/46
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 366/51
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORREPASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 66/61
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : ORAL LIQUID ALUMAGMA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (670 MG+370 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 332/30