ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • O
 • จำนวน
 • 463
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORINA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 461/32
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORALOG
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 258/41
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORAPASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 624/42
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 36/46
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 366/51