ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • N
 • จำนวน
 • 886
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : miconazole nitrate
  ชื่อทางการค้า : NIKARIN ORAL GEL
  รูปแบบ : oral gel
  ความแรง : 2%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 301/35
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : NYMALOG ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 300/57
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : NEW GEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 6.45 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 174/57
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+magnesium trisilicate
  ชื่อทางการค้า : NEW GEL-D (TABLETS)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+150 MG+100 MG
  ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 102/57
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : NEWGEL DS
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (612 MG+400 MG+40 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 99/57