ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • N
 • จำนวน
 • 783
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : miconazole nitrate
  ชื่อทางการค้า : NIKARIN ORAL GEL
  รูปแบบ : oral gel
  ความแรง : 2%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 301/35
 • ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : NOCID
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 787/41
 • ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : NYCACID
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 14/58
 • ชื่อสารสำคัญ : esomeprazole
  ชื่อทางการค้า : NEXIUM (20 MG.)
  รูปแบบ : enteric-coated tablet
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 2/56(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : esomeprazole
  ชื่อทางการค้า : NEXIUM (40 MG.)
  รูปแบบ : enteric-coated tablet
  ความแรง : 40 mg
  ผู้รับอนุญาต : แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 3/56(N)