ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • M
 • จำนวน
 • 1,826
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 2337/29
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 1406/30
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA.C.B.
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 432/31
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK MAG
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 397/43
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 711/43