ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • M
 • จำนวน
 • 1,826
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : mebendazole
  ชื่อทางการค้า : MASAWORM - 1
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท มาซา แลบ จำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 17/63