ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • M
 • จำนวน
 • 1,604
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : thymol
  ชื่อทางการค้า : MYSEPTIC MYBACIN
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : 60 mg/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 11/60(E)
 • ชื่อสารสำคัญ : thymol
  ชื่อทางการค้า : MYSEPTIC MYBACIN
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : 60 mg/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 12/60(E)
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : MUSARAL ORALBASE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 2437/29
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : METORAL
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 818/43
 • ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 2337/29