ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • M
  • จำนวน
  • 1,645
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : thymol
ชื่อทางการค้า : MYSEPTIC MYBACIN
รูปแบบ : solution
ความแรง : 60 mg/100 ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 11/60(E)


ชื่อสารสำคัญ : thymol
ชื่อทางการค้า : MYSEPTIC MYBACIN
รูปแบบ : solution
ความแรง : 60 mg/100 ml
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 12/60(E)


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : MUSARAL ORALBASE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 2437/29


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : METORAL
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 818/43


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 1.2 gm/15 ml
ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 2337/29