ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • M
 • จำนวน
 • 1,766
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : thymol
  ชื่อทางการค้า : MYSEPTIC MYBACIN
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : 60 mg/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 11/60(E)
 • ชื่อยาสามัญ : thymol
  ชื่อทางการค้า : MYSEPTIC MYBACIN
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : 60 mg/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 12/60(E)
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : MUSARAL ORALBASE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 2437/29
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : MILANOLONE ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : มิลาโน, ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียนยา : 1A 432/34
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : METORAL
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 818/43