ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • L
 • จำนวน
 • 588
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : LOMICID
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 422/49
 • ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
  ชื่อทางการค้า : LOKIT
  รูปแบบ : enteric-coated capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 381/49
 • ชื่อสารสำคัญ : lansoprazole
  ชื่อทางการค้า : LANSOVAL CAPSULES (30 MG)
  รูปแบบ : capsule
  ความแรง : 30 mg
  ผู้รับอนุญาต : ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 27/57(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium alginate+sodium bicarbonate
  ชื่อทางการค้า : LIQUID GAVISCON
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (500 MG+267 MG)/10 ML
  ผู้รับอนุญาต : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 39/41
 • ชื่อสารสำคัญ : peppermint powder+cinnamon powder+clove powder+creosote+glycyrrhiza powder+menthol+belladonna extract
  ชื่อทางการค้า : LEE BUAN SOA PILL
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 20/58