ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • L
 • จำนวน
 • 577
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : miconazole nitrate
  ชื่อทางการค้า : LADOCA ORAL GEL
  รูปแบบ : oral gel
  ความแรง : 2%w/w
  ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 285/54
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : LONNA GEL
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 61/48
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : LONNA GEL CHERRY FLAVOUR
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 375/52
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : LONNA GEL ORANGE FLAVOUR
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 376/52
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : L.S.P. TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียนยา : 1A 558/33