ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • L
 • จำนวน
 • 586
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : LONNA GEL
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 61/48
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : LONNA GEL CHERRY FLAVOUR
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 375/52
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : LONNA GEL ORANGE FLAVOUR
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 376/52
 • ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : L.S.P. TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียน : 1A 558/33
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
  ชื่อทางการค้า : L-DACIN
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+500 MG
  ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 435/29