ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • K
 • จำนวน
 • 396
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : KENOLONE ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียน : 1A 428/40
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : KENALONE ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 989/43
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : KENO ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 78/47
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : KENA-LITE ORAL GEL
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 126/47
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : KENA-LITE ORAL GEL
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 127/47