ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • J
 • จำนวน
 • 76
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : metformin and sitagliptin
  ชื่อทางการค้า : JANUMET (50 MG/1000 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 1,000 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 7/57(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : metformin and sitagliptin
  ชื่อทางการค้า : JANUMET (50 MG/500 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 5/57(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : metformin and empagliflozin
  ชื่อทางการค้า : JARDIANCE DUO 12.5 MG/1000 MG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 1,000 MG+12.5 MG
  ผู้รับอนุญาต : เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 38/59(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : metformin and empagliflozin
  ชื่อทางการค้า : JARDIANCE DUO 5 MG/1000 MG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 1,000 MG+5 MG
  ผู้รับอนุญาต : เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 37/59(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : metformin and empagliflozin
  ชื่อทางการค้า : JARDIANCE DUO 12.5 MG/500 MG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 MG+12.5 MG
  ผู้รับอนุญาต : เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 5/60(NC)