ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • J
 • จำนวน
 • 77
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : insulin (human);Soluble insulin
  ชื่อทางการค้า : JUSLINE R INJECTION
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 100 iu/1ml
  ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 4/58(B)
 • ชื่อยาสามัญ : insulin (human);Isophane insulin
  ชื่อทางการค้า : JUSLINE N INJECTION
  รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
  ความแรง : 100 iu/1ml
  ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 5/58(B)
 • ชื่อยาสามัญ : insulin (human);Biphasic isophane insulin
  ชื่อทางการค้า : JUSLINE 30/70 INJECTION
  รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
  ความแรง : 100 iu/1ml
  ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 8/58(B)
 • ชื่อยาสามัญ : metformin and sitagliptin
  ชื่อทางการค้า : JANUMET (50 MG/1000 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 1,000 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2C 7/57(N)
 • ชื่อยาสามัญ : metformin and sitagliptin
  ชื่อทางการค้า : JANUMET (50 MG/500 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2C 5/57(N)