ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • I
 • จำนวน
 • 483
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : influenza, inactivated, split virus or surface antigen
  ชื่อทางการค้า : Influvac Tetra
  รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 6/62(NBC)
 • ชื่อสารสำคัญ : idarubicin hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : IDACORD
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)
  เลขทะเบียน : 1C 40/63(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : irinotecan
  ชื่อทางการค้า : IRINOX 100
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 30/63(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : irinotecan
  ชื่อทางการค้า : IRINOX 40
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 31/63(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : mycophenolate mofetil
  ชื่อทางการค้า : IMMUCEPT 500
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 39/63(NG)