ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • I
  • จำนวน
  • 519
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : loperamide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : IMONOX
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 2 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 4/48


ชื่อสารสำคัญ : loperamide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : IMMOTAB 2 MG TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 2 mg
ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 428/33


ชื่อสารสำคัญ : lactobacillus acidophilus+bifidobacterium
ชื่อทางการค้า : INFLORAN
รูปแบบ : capsule
ความแรง : >=(1,000 MU+1,000 MU)
ผู้รับอนุญาต : ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 25/49


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Soluble insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-R(REGULAR)
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 239/50


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Soluble insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-R CARTRIDGE
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 10/60(B)