ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • I
 • จำนวน
 • 483
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : loperamide hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : IMONOX
  รูปแบบ : capsule
  ความแรง : 2 mg
  ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 4/48
 • ชื่อสารสำคัญ : loperamide hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : IMMOTAB 2 MG TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 2 mg
  ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 428/33
 • ชื่อสารสำคัญ : lactobacillus acidophilus+bifidobacterium
  ชื่อทางการค้า : INFLORAN
  รูปแบบ : capsule
  ความแรง : >=(1,000 MU+1,000 MU)
  ผู้รับอนุญาต : ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 25/49
 • ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Soluble insulin
  ชื่อทางการค้า : INSUGEN-R(REGULAR)
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 100 iu/1ml
  ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 239/50
 • ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Soluble insulin
  ชื่อทางการค้า : INSUGEN-R CARTRIDGE
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 100 iu/1ml
  ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 10/60(B)