ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • I
  • จำนวน
  • 519
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : INDOTAB
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 43/54


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : INDOMAG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 MG+200 MG
ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 16/54


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : IWAMET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 140/53


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : IWAMET - 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 952/42


ชื่อสารสำคัญ : ramosetron
ชื่อทางการค้า : IRRIBOW TABLET 5 MCG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 5 mcg
ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1B 2/57(N)