ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • I
 • จำนวน
 • 516
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : INDOTAB
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 mg
  ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 43/54
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : INDOMAG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 MG+200 MG
  ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 16/54
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : IMETA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 50 mg/5 ml
  ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 358/51
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : IMETA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 50 mg/5 ml
  ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 359/51
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : IWAMET
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 mg
  ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 140/53