ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • I
 • จำนวน
 • 500
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : INDOTAB
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 mg
  ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 43/54
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : INDOMAG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 MG+200 MG
  ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 16/54
 • ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : IWAMET
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 mg
  ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 140/53
 • ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : IWAMET - 400
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 400 mg
  ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 952/42
 • ชื่อสารสำคัญ : ramosetron
  ชื่อทางการค้า : IRRIBOW TABLET 5 MCG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 5 mcg
  ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1B 2/57(N)