ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • H
 • จำนวน
 • 552
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : HEROGEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (960 MG+330 MG+60 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 37/46
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : HISECONE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 250 MG+125 MG
  ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 1/55
 • ชื่อยาสามัญ : histidine hydrochloride+atropine
  ชื่อทางการค้า : HISTIDINE T.P.
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : (200 MG+0.3 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2A 1167/27
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : HOMET-400
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 400 mg
  ผู้รับอนุญาต : อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 106/54
 • ชื่อยาสามัญ : ranitidine hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : HISTAC
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 150 mg
  ผู้รับอนุญาต : แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1C 49/60