ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • H
 • จำนวน
 • 513
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : histidine hydrochloride+atropine
  ชื่อทางการค้า : HISTIDINE T.P.
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : (200 MG+0.3 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 1167/27
 • ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : HOMET-400
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 400 mg
  ผู้รับอนุญาต : อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 106/54
 • ชื่อสารสำคัญ : ranitidine hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : HISTAC
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 150 mg
  ผู้รับอนุญาต : แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 49/60
 • ชื่อสารสำคัญ : belladonna total alkaloids
  ชื่อทางการค้า : HE WEI PILL
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.45 mg
  ผู้รับอนุญาต : ลี้บ้วนซัวอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 311/53
 • ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
  ชื่อทางการค้า : HYOZIN INJECTION
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 20 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 404/35