ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • G
 • จำนวน
 • 640
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : glucose
  ชื่อทางการค้า : GLUCOSE 50 %
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 50 gm/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 15147/63
 • ชื่อสารสำคัญ : calcium gluconate
  ชื่อทางการค้า : GLUCO - CAL(R)
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 1 gm/10 ml
  ผู้รับอนุญาต : เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 15163/63
 • ชื่อสารสำคัญ : gliclazide
  ชื่อทางการค้า : GLUCID
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 80 mg
  ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 158/63
 • ชื่อสารสำคัญ : gabapentin
  ชื่อทางการค้า : GABANIL 300
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 73/63(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : gabapentin
  ชื่อทางการค้า : GABANIL 400
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 400 mg
  ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 74/63(NG)