ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • G
 • จำนวน
 • 640
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : GASXID
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (600 MG+375 MG+60 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 124/57
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : GASTOGEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG+60 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 261/41
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : GASSTAR GEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG+60 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด , บริษัทห้างขายยา
  เลขทะเบียน : 2A 17/61
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : GASTACIN (ORANGE FLAVOUR)
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (960 MG+330 MG+100 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 35/51
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : GASTACIN (PEPPERMINT FLAVOUR)
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (960 MG+330 MG+100 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 36/51