ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • G
 • จำนวน
 • 653
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : glycerin+borax
  ชื่อทางการค้า : GLYCERINE OF BORAX
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : (88 G+12 G)/100 G
  ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 331/30
 • ชื่อสารสำคัญ : glycerin+borax
  ชื่อทางการค้า : GLYCERINE BORAX
  รูปแบบ : solution
  ความแรง : 12 gm/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : อันอันโอสถ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตยา
  เลขทะเบียน : 1A 102/27
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : GENERLOG ORAL
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 334/33
 • ชื่อสารสำคัญ : carboxymethylcellulose sodium+dipotassium phosphate+sorbitol+potassium chloride+sodium chloride+magnesium chloride hexahydrate+calcium chloride dihydrate
  ชื่อทางการค้า : GLANDOSANE
  รูปแบบ : spray
  ความแรง : -
  ผู้รับอนุญาต : สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 5/49
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : GOSPEC-N
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 68/50