ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • F
 • จำนวน
 • 862
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : sodium fluoride
  ชื่อทางการค้า : FLU - RIDE 0.25 MG
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 0.25 mg
  ผู้รับอนุญาต : สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 246/48
 • ชื่อยาสามัญ : sodium fluoride
  ชื่อทางการค้า : FLU-1 TABLETS
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 1 mg
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 279/32
 • ชื่อยาสามัญ : clotrimazole
  ชื่อทางการค้า : FUNGIDERM (LOZENGES)
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 10 mg
  ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 231/49
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : FOB-LUMINUM
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 2A 395/29
 • ชื่อยาสามัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : FOB-TIDINE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 mg
  ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 1838/28