ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • F
  • จำนวน
  • 818
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium fluoride
ชื่อทางการค้า : FLU-1 TABLETS
รูปแบบ : chewable tablet
ความแรง : 1 mg
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 279/32


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : FOB-LUMINUM
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 2A 395/29


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : FOB-TIDINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 1838/28


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FASIDINE-20
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 789/39


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FASIDINE - 40
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 790/39