ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • F
 • จำนวน
 • 797
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium fluoride
  ชื่อทางการค้า : FLU-1 TABLETS
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 1 mg
  ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 279/32
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : FOB-LUMINUM
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 2A 395/29
 • ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : FOB-TIDINE
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 200 mg
  ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 1838/28
 • ชื่อสารสำคัญ : famotidine
  ชื่อทางการค้า : FASIDINE-20
  รูปแบบ : capsule
  ความแรง : 20 mg
  ผู้รับอนุญาต : สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 789/39
 • ชื่อสารสำคัญ : famotidine
  ชื่อทางการค้า : FASIDINE - 40
  รูปแบบ : capsule
  ความแรง : 40 mg
  ผู้รับอนุญาต : สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 790/39