ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • E
  • จำนวน
  • 558
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : esomeprazole
ชื่อทางการค้า : EMAZOLE
รูปแบบ : powders for solutions for injections or infusions
ความแรง : 40 mg/1 vial
ผู้รับอนุญาต : เอฟ.ซี.พี จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 21/60(NG)


ชื่อสารสำคัญ : esomeprazole
ชื่อทางการค้า : ESOMEPRAZOLE NORMON
รูปแบบ : powders for solutions for injections or infusions
ความแรง : 40 mg/1 vial
ผู้รับอนุญาต : แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 15023/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : EUROZINE
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 20 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 3/42


ชื่อสารสำคัญ : domperidone maleate
ชื่อทางการค้า : EMEX
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 838/42


ชื่อสารสำคัญ : aprepitant
ชื่อทางการค้า : EMEND (125 MG)
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 125 mg
ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 2/58(N)