ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • E
 • จำนวน
 • 529
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : EMULAX MILK OF MAGNESIA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 555/50
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : ESTACID GEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (900 MG+400 MG+70 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 2A 57/55
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
  ชื่อทางการค้า : ENO (ORANGE FLAVOURED) FRUIT SALT
  รูปแบบ : effervescent powder
  ความแรง : Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g
  ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 21/59
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
  ชื่อทางการค้า : ENO (LEMON FLAVOURED) FRUIT SALT
  รูปแบบ : effervescent powder
  ความแรง : Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g
  ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 22/59
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
  ชื่อทางการค้า : ENO (ORANGE FLAVOURED)
  รูปแบบ : effervescent powder
  ความแรง : Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g
  ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2C 30/59