ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • D
 • จำนวน
 • 1,217
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
  ชื่อทางการค้า : D THROAT SPRAY 0.3% (MINT FLAVOR)
  รูปแบบ : throat spray
  ความแรง : 3 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 230/60
 • ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
  ชื่อทางการค้า : DIFFLAM FORTE ANTI-INFLAMMATORY THROAT SPRAY (3 MG/ML)
  รูปแบบ : throat spray
  ความแรง : 3 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 37/61
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : DRIED ALUMINUM HYDROXIDE GEL TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 2042/30
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : DRIED ALUMINUM HYDROXIDE GEL TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 2220/30
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+magnesium trisilicate+simethicone
  ชื่อทางการค้า : DISSOWEL
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 150 MG+150 MG+250 MG+25 MG
  ผู้รับอนุญาต : สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 94/34