ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • D
 • จำนวน
 • 1,217
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : serratiopeptidase
  ชื่อทางการค้า : DANZEN TABLETS
  รูปแบบ : enteric-coated tablet
  ความแรง : 5 mg
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 14/61(E)
 • ชื่อสารสำคัญ : phenytoin sodium
  ชื่อทางการค้า : DILANTIN (READY-MIXED)
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 50 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท อัพจอห์น (ประเทศไทย) จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 15053/64
 • ชื่อสารสำคัญ : dupilumab
  ชื่อทางการค้า : DUPIXENT
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 200 mg/1.14 ml prefilled syringe
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 15077/64(NBC)
 • ชื่อสารสำคัญ : clobetasol propionate
  ชื่อทางการค้า : DERMAMAN OINTMENT
  รูปแบบ : ointment
  ความแรง : 0.05%w/w
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 233/64
 • ชื่อสารสำคัญ : daratumumab
  ชื่อทางการค้า : DARZALEX
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 20 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 15140/64(NBC)