ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • D
 • จำนวน
 • 1,201
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : deferasirox
  ชื่อทางการค้า : DEJEX 500
  รูปแบบ : orodispersible tablet
  ความแรง : 500 mg
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ยูนีซัน จำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 89/63(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : deferasirox
  ชื่อทางการค้า : DEJEX 250
  รูปแบบ : orodispersible tablet
  ความแรง : 250 mg
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ยูนีซัน จำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 90/63(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : deferasirox
  ชื่อทางการค้า : DEJEX 125
  รูปแบบ : orodispersible tablet
  ความแรง : 125 mg
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ยูนีซัน จำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 91/63(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : dexamethasone sodium phosphate
  ชื่อทางการค้า : DEXION
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 4 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 15159/63
 • ชื่อสารสำคัญ : dobutamine hydrochloride
  ชื่อทางการค้า : DOBUMINE
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 12.5 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 15162/63