ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • D
 • จำนวน
 • 1,217
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide-magnesium carbonate co-dried gel+magnesium hydroxide+simethicone
  ชื่อทางการค้า : DEFOMIL
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 350 MG+100 MG+50 MG
  ผู้รับอนุญาต : แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 201/56
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate+atropine+kaolin
  ชื่อทางการค้า : DROXIMAG P
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 325 MG+260 MG+0.13 MG+130 MG
  ผู้รับอนุญาต : พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 359/30
 • ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide+peppermint oil+belladonna+charcoal
  ชื่อทางการค้า : DELTA-CHARCOAL
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 100 MG+0.003 ML+6 MG+100 MG
  ผู้รับอนุญาต : เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 213/30
 • ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : DUODIN INJECTION
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 100 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 618/44
 • ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
  ชื่อทางการค้า : DUODIN 300
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 150 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 192/54