ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • D
 • จำนวน
 • 1,215
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium fluoride
  ชื่อทางการค้า : DURAPHAT
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 5 gm/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 37/50(NC)
 • ชื่อสารสำคัญ : miconazole nitrate
  ชื่อทางการค้า : DAKTARIN (ORAL GEL)
  รูปแบบ : oral gel
  ความแรง : 2%w/w
  ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 2256/28
 • ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
  ชื่อทางการค้า : DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES SUGAR FREE
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 3 mg
  ผู้รับอนุญาต : ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 32/61
 • ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
  ชื่อทางการค้า : DIFFLAM SOLUTION
  รูปแบบ : oral solution
  ความแรง : 0.15 gm/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 35/61
 • ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
  ชื่อทางการค้า : D THROAT SPRAY 0.3% (LEMON FLAVOR)
  รูปแบบ : throat spray
  ความแรง : 3 mg/1 ml
  ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 190/60