ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • C
 • จำนวน
 • 2,077
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : sodium fluoride
  ชื่อทางการค้า : CHEWABLE SODIUM FLUORIDE TABLETS
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 0.25 mg
  ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 221/44
 • ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
  ชื่อทางการค้า : CANDINAS TROCHE
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 10 mg
  ผู้รับอนุญาต : ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 235/32
 • ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
  ชื่อทางการค้า : CANAZOL LOZENGES
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 10 mg
  ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 1052/40
 • ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
  ชื่อทางการค้า : CANDINOX TROCHE
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 10 mg
  ผู้รับอนุญาต : เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 3/43
 • ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
  ชื่อทางการค้า : CADA TROCHE
  รูปแบบ : lozenge
  ความแรง : 10 mg
  ผู้รับอนุญาต : ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 64/46