ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • B
 • จำนวน
 • 1,194
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : povidone-iodine
  ชื่อทางการค้า : BETADINE GARGLE
  รูปแบบ : cleansing preparation
  ความแรง : 7 gm/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 50/60
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : BOOTS TRIAMCINOLONE ORAL PASTE WITH MINT
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 78/50
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : BACERA ORAL PASTE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 137/59
 • ชื่อยาสามัญ : cetalkonium chloride+choline salicylate
  ชื่อทางการค้า : BONJELA
  รูปแบบ : gel
  ความแรง : (8.7 G+0.01 G)/100 G
  ผู้รับอนุญาต : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 2C 67/42
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : BRYGEL FORMULA A
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (145.35 MG+100 MG)/5 ML
  ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 2A 73/44