ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • A
 • จำนวน
 • 1,465
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 123/55
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 124/55
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 125/55
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ANRASIL
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 272/55
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM 500
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 mg
  ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 887/42