ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • A
 • จำนวน
 • 1,465
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : emedastine difumarate
  ชื่อทางการค้า : ALLESAGA PATCH 8 MG
  รูปแบบ : TRANSDERMAL PATCH
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 37/63(NC)
 • ชื่อสารสำคัญ : albumin
  ชื่อทางการค้า : ALBUMINAR-25
  รูปแบบ : solutions for injections or infusions
  ความแรง : 25 gm/100 ml
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
  เลขทะเบียน : 1C 18/63(B)
 • ชื่อสารสำคัญ : levonorgestrel
  ชื่อทางการค้า : A-POSNOX
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 0.75 mg
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เลขทะเบียน : 1A 143/63
 • ชื่อสารสำคัญ : paracetamol
  ชื่อทางการค้า : ACENOL
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 mg
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 127/63
 • ชื่อสารสำคัญ : fexofenadine
  ชื่อทางการค้า : AVAFAST 60
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 60 mg
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท มิลลิเมด จำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 64/63(NG)