ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • A
 • จำนวน
 • 1,465
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM 500
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 mg
  ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 86/44
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM HYDROXIDE TABLETS
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 500 mg
  ผู้รับอนุญาต : เภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, โรงงาน
  เลขทะเบียน : 1A 88/47
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : ASIALUM TABLETS
  รูปแบบ : chewable tablet
  ความแรง : 220 MG+120 MG
  ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 763/27
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : ALUPINE SUSPENSION
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (270 MG+180 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
  เลขทะเบียน : 2A 146/27
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
  ชื่อทางการค้า : ALUDON
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : (500 MG+375 MG)/15 ML
  ผู้รับอนุญาต : แอคดอน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 2A 142/43