ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • A
 • จำนวน
 • 1,683
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : AMCINA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : แลชแมน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 609/43
 • ชื่อยาสามัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : AMNOLONE
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 52/47
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINIUM HYDROXIDE GEL
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 6.45 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 179/57
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM HYDROXIDE GEL (FLYING CROCODILE)
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 7.4 gm/100 gm
  ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 2659/29
 • ชื่อยาสามัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM C.R.
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียนยา : 1A 1686/27