ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • A
 • จำนวน
 • 1,491
 • รายการ
 • ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
  ชื่อทางการค้า : AMCINA
  รูปแบบ : oral paste
  ความแรง : 0.1%w/w
  ผู้รับอนุญาต : แลชแมน จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 609/43
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM HYDROXIDE GEL (FLYING CROCODILE)
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 7.4 gm/100 gm
  ผู้รับอนุญาต : พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 2659/29
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM C.R.
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เลขทะเบียน : 1A 1686/27
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM 300
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 886/42
 • ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : ALUMINUM 300
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1A 52/44