ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO
  รูปแบบ : oral solution
  ความแรง : 100 mg/5 ml
  ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 59/62(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO (300 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 33/59(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ABACAVIR SULFATE TABLETS 300 MG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : ซาย ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 30/55(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ZIAGENAVIR (TABLETS 300 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 107/55(N)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ZIAGENAVIR (TABLETS 300 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 121/58(N)