ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ชื่อสารสำคัญ : 1. Forsythiae Fructus (Lianqiao) 225 mg 2. Lonicerae Japonicae Flos (Jinyinhua) 225 mg 3. Ephedrae Herba (processed with honey) (Mahuang) 85 mg 4. Armeniacae Semen Amarum (stir-baked) (Kuxingren) 85 m
  ชื่อทางการค้า : LIANHUA QINGWEN CAPSULE
  รูปแบบ :
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
  เลขทะเบียน : i6300037/63 (H)
 • ชื่อสารสำคัญ : 1. ผงกลีบบัวแดง (Nelumbo nucifera Gaertn.) 133.34 mg 2. ผงพริกไทย (Piper nigrum L.) 133.33 mg 3. ผงบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) 133.33 mg
  ชื่อทางการค้า : ABHAI-B KLEEB BUA DAENG CAPSULE
  รูปแบบ :
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโส
  เลขทะเบียน : i6200192/63 (H)
 • ชื่อสารสำคัญ : 1. เหง้าขิง (Zingiber officinale Rosc.) 30 g 2. เมล็ดพริกไทย (Piper nigrum Linn.) 11.25 g 3. ดอกดีปลี (Piper retrofractum Vahl.) 11.25 g 4. ใบชา (Camellia sinensis Linn.)
  ชื่อทางการค้า : ABHAI CELLULITE CONTROL HERBAL COMPRESS BALL
  รูปแบบ :
  ความแรง :
  ผู้รับอนุญาต : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโส
  เลขทะเบียน : i6300003/63 (H)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO (300 MG)
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
  เลขทะเบียน : 1A 33/59(NG)
 • ชื่อสารสำคัญ : abacavir
  ชื่อทางการค้า : ABACAVIR SULFATE TABLETS 300 MG
  รูปแบบ : tablet
  ความแรง : 300 mg
  ผู้รับอนุญาต : ซาย ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียน : 1C 30/55(NG)