รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ชื่อสารสำคัญ :
สารสกัดหญ้าดอกขาว
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาอมหญ้าดอกขาว บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า
รหัสกลุ่มยา ATC :
N07BA000101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
-
เลขทะเบียน :
1A 2/60(H)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
lozenge
รูปแบบตามทะเบียน :
ยาเม็ด
ความแรง :
450 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา