รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อสารสำคัญ :
สารสกัดขมิ้นชัน (TURMERIC EXTRACT)
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
แอนติออกซ์
รหัสกลุ่มยา ATC :
M01AX000102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ANTIOX
เลขทะเบียน :
1A 1/60(H)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
capsule
รูปแบบตามทะเบียน :
ยาแคปซูล
ความแรง :
250 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
องค์การเภสัชกรรม
บัญชียา :
ลักษณะยา :
1596512659120.jpg
ฉลากยา :
  • Antiox_label (3-8-2017).pdf(อนุมัติ 04/08/2020)
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • Antiox_PIL Th FDA (3-8-2017).pdf(อนุมัติ 04/08/2020)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • Antiox_PIL GPO (3-8-2017).pdfยังไม่กำหนดวันอนุมัติ
ประวัติขึ้นทะเบียนยา :
  • Antiox (สารสกัดขมิ้นชัน)_ประวัติทะเบียน (8-10-2019).pdf(อนุมัติ 04/08/2020)
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา