รายละเอียดข้อมูลยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562

ชื่อสามัญทางยา :
abacavir
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อะบาคาเวียร์ จีพีโอ (300 มิลลิกรัม)
รหัสกลุ่มยา ATC :
J05AF060000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ABACAVIR GPO (300 MG)
เลขทะเบียน :
1A 33/59(NG)
รูปแบบยาจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรงของยา :
300 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
องค์การเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา