รายละเอียดข้อมูลยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562

ชื่อสามัญทางยา :
thymol
รหัสยา 24 หลัก :
-
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB110104
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
MYSEPTIC MYBACIN
เลขทะเบียน :
1A 12/60(E)
รูปแบบยาจัดกลุ่ม :
solution
รูปแบบตามทะเบียน :
AQUEOUS SOLUTION
ความแรงของยา :
60 mg/100 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา