รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
carboxymethylcellulose sodium+dipotassium phosphate+sorbitol+potassium chloride+sodium chloride+magnesium chloride hexahydrate+calcium chloride dihydrate
รหัสยา 24 หลัก :
201010150019999941781238
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AD110105
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
GLANDOSANE
เลขทะเบียน :
2C 5/49
รูปแบบจัดกลุ่ม :
spray
รูปแบบตามทะเบียน :
SPRAY
ความแรง :
-

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
COLEP LAUPHEIM GMBH & CO.KG
ประเทศผู้ผลิต :
Germany
ชื่อผู้รับอนุญาต :
สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา