รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อสารสำคัญ :
diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาน้ำแก้ไอ ไดเฟ็นนิล
รหัสกลุ่มยา ATC :
R05CA100609
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
DIPHENYL EXPECTORANT SYRUP
เลขทะเบียน :
2A 58/60
รูปแบบจัดกลุ่ม :
syrup
รูปแบบตามทะเบียน :
SYRUP
ความแรง :
(13 MG+125 MG+50 MG)/5 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา