รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
Oral rehydration salt formulations
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ผงน้ำตาลเกลือแร่ วีว่า
รหัสกลุ่มยา ATC :
A07CA000000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
WEEWA ORS POWDER
เลขทะเบียน :
2A 141/55
รูปแบบจัดกลุ่ม :
powder
รูปแบบตามทะเบียน :
POWDER
ความแรง :
-

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ฟีฮาแล็บ จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา