รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
รหัสยา 24 หลัก :
201020110018053120382784
ชื่อการค้า (ไทย) :
อินโดแม็ก
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB100101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
INDOMAG
เลขทะเบียน :
2A 16/54
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
200 MG+200 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา