รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
รหัสยา 24 หลัก :
201020110017642130481170
ชื่อการค้า (ไทย) :
ก๊อสเป็ค-เอ็น
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB100101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
GOSPEC-N
เลขทะเบียน :
2A 68/50
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
(660 MG+360 MG)/15 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา