รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

ชื่อสารสำคัญ :
diphenhydramine+ammonium chloride+sodium citrate
รหัสยา 24 หลัก :
218050300287208130581179
ชื่อการค้า (ไทย) :
ไอวาดิล
รหัสกลุ่มยา ATC :
R05CA100609
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
IWADIL
เลขทะเบียน :
2A 41/48
รูปแบบจัดกลุ่ม :
syrup
รูปแบบตามทะเบียน :
SYRUP
ความแรง :
(12.5 MG+125 MG+50 MG)/5 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
มิลลิเมด จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา