รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
chlorhexidine+cetrimide
รหัสยา 24 หลัก :
204080100057268141581252
ชื่อการค้า (ไทย) :
รหัสกลุ่มยา ATC :
D08AC520101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
BACTRICIDE
เลขทะเบียน :
2A 97/40
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solution
รูปแบบตามทะเบียน :
AQEOUS SOLUTION
ความแรง :
(1.5 G+15 G)/100 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา