รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
รหัสยา 24 หลัก :
201020110038222120381259
ชื่อการค้า (ไทย) :
ซูตาสิต
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB100102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
SUTACID
เลขทะเบียน :
2A 57/30
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
300 MG+500 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
สุพงษ์เภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา