รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
ubidecarenone
รหัสยา 24 หลัก :
101860000003620120381557
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
C01EB090000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
DECAQUINON 10 MG
เลขทะเบียน :
1C 26/34
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
SUGAR COATED TABLET
ความแรง :
10 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
BUSHU PHARMACEUTICALS LTD. MISATO FACTORY
ประเทศผู้ผลิต :
Japan
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา